Verspreiding zelfroosteren in Nederland

Wist u dat in Zeeland relatief het meest 'gezelfroosterd' wordt?
Zie bijgaande figuur gebaseerd op cijfers van de WEA (2016).