Downloads


Publicaties van het Netwerk Zelfroosteren.

Individueel roosteren in ploegendienst. Er kan meer dan je denkt. Verschillende vormen worden beschreven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Welke drempels en succesfactoren zijn er? En hoe ga je te werk bij invoering? Een brochure van de werkgroep zelfroosteren (2015)

Individueel roosteren, wat houdt dat in? Welke vormen zijn er? Is het iets voor jouw organisatie? En welke stappen zijn nodig bij het invoeren ervan? Een inleidende brochure over individueel roosteren van de werkgroep zelfroosteren van het NCSI (2009)

Individueel roosteren geeft de werknemer meer zeggenschap over zijn eigen rooster. Daardoor verandert het collectief overleg over de werktijden. Wat wordt er nog in de cao geregeld? Welke spelregels kunnen er in het overleg tussen bestuurder en Ondernemingsraad worden afgesproken? En hoe zit het met het instemmingsrecht van de OR bij individueel roosteren? Een notitie van de werkgroep zelfroosteren (2012)